2018/2019


2016/2017


2015

Shoqata Rainca në bashkëpunim me njeëz të vullnetit të mirë në vitin 2015 i ka përkrahur këta dy projekte të cilat jan përfunduar me sukses.

Shpenzimet:
Kapella 9135 Euro
Tepihët 8350 Euro


Shoqata Rainca nga buxheti i saj ka kontribuar me vlerën prej 10200 sfr, kurse pjesa tjetër materiale është mbuluar me kontributin e njerëzve të vullnetit të mirë nga fshati ynë.

Po ashtu fshatarët tanë kanë kontribuar me punë dore si dhe me material ndërtimorë.

Falemnderim i vecantë për të gjithë të lartpërmendurit të cilët ndihmuan në mënyra të ndryshme për realizimin e këtij projekti.

 

Njerëz të vullnetit të mirë, për një jetë dhe mirqenie më të mirë për fshatin tonë!

 

Faleminderit shumë!

Shoqata Rainca