Këtu keni lidhjen të klubit Kf Rainca

Si sponsor i Kf Rainca, shoqata e ka lëne nji vend në uebfaqen e shoqatës per Kf Rainca.

Ky vend mund te furnizohet me data, foto etj. ju lusim kryesin e kf të na dergon informata

që ti qesim në ket uebfaqe.